AMSTERDAM – De EU overwoog om vanaf 2013 een minimumprijs te hanteren van 30 euro voor de markt voor CO2-emissierechten. Dit verklaarde Miles Austin, directeur van de lobbygroep Carbon Markets & Investors Association (CMIA) tegenover een Brits klimaatcomité.

Dit meldt persbureau Bloomberg woensdag.

Een ton CO2-emissierechten bereikte 4 oktober een dieptepunt van 9.82 euro dit jaar. Een daling van 26 procent. Hierdoor is het voor bedrijven goedkoper om emissierechten te kopen en CO2 uit te stoten en dus minder aantrekkelijk om duurzame energie te gebruiken.

“De EU moet gaan bedenken wat het echt wil met het emissierechtensysteem. Wil de EU iets dat echt werkt en daar een wereldleider in zijn of willen de EU iets dat eigenlijk niet werkt”, verklaart Imtiaz Ahmad, vertegenwoordiger van de internationale emissiehandel associatie.