BRUSSEL - Brussel wil dat Europese boeren en tuinders groener en duurzamer gaan werken. Ook moet de verdeling van de subsidies eerlijker worden.

Dat blijkt uit de plannen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, voor het Europees landbouwbeleid 2014-2020. De voorstellen werden woensdag in Brussel gepresenteerd.

Brussel wil agrariërs prikkelen meer voor het milieu te doen. Zij raken 30 procent van hun subsidies kwijt, als zij hun akkers niet milieuvriendelijker gaan bebouwen.

Steun

Ook wordt de hulp zo veranderd dat grote bedrijven niet meer profiteren dan kleine landbouwers. Ook zal de inkomenssteun per bedrijf niet meer hoger uitvallen dan 300.000 euro jaarlijks.

De hervorming van het huidige beleid is nodig om de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, benadrukte Europees Commissaris Dacian Ciolos (Landbouw). Hij wees op onder meer de dreigende schaarste van voedsel en grondstoffen.

''Europa heeft zijn landbouwers nodig. De landbouwers hebben de steun van Europa nodig'', aldus Ciolos.

LTO

De Nederlandse land- en tuinbouworganisatie LTO heeft woensdag felle kritiek geuit op de plannen. De Nederlandse boeren en tuinders gaan er met de Vlamingen het hardst op achteruit, benadrukte LTO-voorzitter Albert Jan Maat op een persconferentie in Brussel.

LTO leverde de afgelopen tijd al herhaaldelijk kritiek op de voorstellen van de Europese Commissie, die later woensdag officieel worden gepresenteerd. Volgens LTO daalt de steun voor de Nederlandse agrarische bedrijven van 830 miljoen in 2013 tot 760 miljoen in 2019.

Subsidies

De organisatie erkent dat een herverdeling van de subsidies tussen de EU-lidstaten nodig is. Maar de voorstellen lijken meer op een ''politiek schuiven met geld'' in de verkeerde richting, aldus Maat.

Volgens de LTO-voorzitter bieden de voorstellen geen goede mix, die perspectieven biedt voor de Nederlandse boer. Een akkerbouwer moet delen land braak laten liggen of meerdere gewassen op een stuk grond gaan telen om geen subsidies te verliezen, zegt Maat. ''De voorstellen remmen, terwijl ze zouden moeten stimuleren om te innoveren.''

Bleker

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) vindt dat Nederland onevenredig hard wordt getroffen door de nieuwe wijze waarop de Europese Commissie de landbouwsubsidies wil verdelen. Nederland, Denemarken en België leveren meer subsidies in dan andere landen.

Bleker: ''Ik vind het waardeloos dat de rekening van solidariteit met de nieuwe Oost-Europese landen zo extreem bij een paar landen wordt gelegd. Nederland is nota bene een van de steunpilaren in het zoeken naar oplossingen voor de eurocrisis."

Budget

"Dit is de eerste keer dat Europa met een budgetvoorstel komt en dan is het zoiets. Dan is er wat mis met je invoelingsvermogen.'' Hij vindt dat de Europese Commissie voorbijgaat aan de impact die dit voorstel heeft in Nederland.

Nederland en enkele andere landen krijgen in het voorstel 8 procent minder subsidies, terwijl andere landen minder worden gekort. Bleker: ''Hier is het laatste woord niet over gezegd. Volgens de boekhoudkundige berekeningen zal het wel te billijken zijn, maar er is een grens aan wat redelijk is.’’