AMSTERDAM – Onderzoekers van de universiteit van Greenwich hebben een eenvoudige methode ontwikkeld om water te reinigen met behulp van weggegooid glas.

Het recyclen van weggegooid glas gebeurt al jaren. Gekleurd glas kun je minder goed hergebruiken, waardoor dit afval zich meer opstapelt. Wetenschappers hebben een nieuw doel gevonden voor dit glas en kunnen het gebruiken om verontreinigd water schoon te maken.

Door het gekleurde glas te combineren met kalk en een bijtende vloeistof en dit te verhitten tot honderd graden Celsius wordt het mineraal 'tobermoriet' geproduceerd. Dit mineraal, dat ook in de natuur voorkomt, kan gebruikt worden om giftige zware metalen uit grondwater of stroompjes te halen.

Het onderzoeksteam is nu bezig met de ontwikkeling van een speciaal filter. Hiermee kunnen de giftige stoffen die fabrieken lozen worden tegengehouden voordat deze in het water terechtkomen. Omdat tobermoriet op deze wijze eenvoudig kan worden verkregen, is de methode op grote schaal toe te passen.