BRUSSEL - Economische groei staat het halen van milieudoelstellingen niet in de weg. De uitstoot van broeikasgassen in Europa is sinds 1990 met 15,5 procent gedaald, terwijl de economie in die periode met 40 procent groeide.

Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie dat vrijdag is gepresenteerd.

De EU-landen liggen op koers om de geplande vermindering van de uitstoot met 8 procent in de periode 2008-2012 te halen. Maar 2010 was wel een slecht jaar: na 6 achtereenvolgende jaren van daling steeg de uitstoot vorig jaar weer met 2,8 procent.

Extreem

Volgens eurocommissaris Connie Hedegaard (Klimaat) kwam dat vooral omdat de daling in 2009 extreem was, vanwege de door de economische crisis ingezakte groei. Een stijging in 2010 lag daardoor voor de hand. Bovendien kenden grote delen van Europa in 2010 een strenge winter.

De uitstoot van broeikasgassen in Europa moet in 2020 met 20 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Volgens de commissie kan dat in het huidige tempo gehaald worden.