DEN HAAG - In tegenstelling tot de algemene opvatting, gebruiken we in ons land steeds meer fossiele brandstoffen. Pijnlijke keuzes zijn nodig om na 2030 schone, betrouwbare en betaalbare energie te hebben.

Maar de politiek schrikt te veel terug voor burgerverzet bij technologieën die een toekomstige energiecrisis kunnen voorkomen.

Dat concludeert het Rathenau Instituut, ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, vrijdag in een studie. ''Ons energiehuishoudboekje moet snel op orde komen, zodat Nederland onderbouwde en overtuigende keuzes kan maken en het draagvlak voor impopulaire maatregelen kan groeien.''

Er is onder meer veel weerstand op kernenergie, ondergrondse opslag van CO2 of schaliegaswinning.

Urgent

Volgens het instituut beseffen mensen onvoldoende hoe urgent het energievraagstuk is. De winning van aardgas en olie wordt steeds moeilijker en daardoor duurder en vuiler.

Nederlanders verbruiken ook steeds meer energie en daarom zou de overheid ook duidelijke grenzen moeten trekken aan het nationale energieverbruik.