BRUSSEL - Europees geld voor regionale projecten zal vanaf 2014 in eerste instantie worden uitgegeven aan projecten om Europa ''slimmer, concurrerender en groener'' te maken. 

Bovendien kunnen lidstaten die hun begroting niet op orde hebben of zich niet houden aan de gemaakte afspraken tot het krijgen van steun, worden gekort.

Daartoe heeft de Europese Commissie donderdag besloten. CDA'er Lambert van Nistelrooij, die namens het Europees Parlement over dit dossier zal onderhandelen, staat positief tegenover de nieuwe voorwaarden.

De bestedingen van dit Europese geld waren te willekeurig en er was sprake van versnippering, aldus de Europarlementariër.

Verdeeld

In de pot geld, die over 7 jaar verspreid verdeeld kan worden, zit 376 miljard euro. Hoeveel daarvan naar Nederland gaat, is nog niet precies bekend. Van Nistelrooij schat het bedrag in op 1,5 miljard euro tegenover de 1,9 miljard euro die Nederland nu krijgt.

De nieuwe contracten die de commissie met regio's zal sluiten, zullen bol staan van voorwaarden, zo verzekerde eurocommissaris Johannes Hahn (Regionaal beleid) om naleving scherp in de gaten te houden. Regio's die beter presteren, kunnen een bonus tegemoet zien.