AMSTERDAM - Binnen twee jaar moet zo veel mogelijk restfosfaat op een milieuverantwoorde wijze in de kringloop worden terug gebracht en geëxporteerd. 

Dat is de kern van het akkoord dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag samen met 19 bedrijven en instellingen heeft gesloten.

Het ketenakkoord ‘Sluiten van de nutriëntenkringloop’ werd in Rotterdam ondertekend tijdens de tweejaarlijkse Innovatie-estafette. Het akkoord is een voorbeeld van de zogenoemde grondstoffenrotonde, zoals vorig jaar werd bepleit door kamerlid Stientje van Veldhoven (D66).

Door fosfaat terug te winnen uit rioolwater, slib en huishoudelijk GFT-afval en door mest te verwerken tot producten als kunstmestvervangers en bodemverbeteraars, kan aan een afvalproduct een nuttige bestemming worden gegeven. Het levert daarnaast minder afval, minder mest en veel schoner water op.

Drie vliegen in één klap

Nederland is het eerste land ter wereld dat de fosfaatkringloop gaat sluiten. Staatssecretaris Atsma: "We slaan drie vliegen in één klap. Ons milieu wordt schoner doordat we voorkomen dat fosfaat in het grond- en rivierwater terecht komt. Onze samenleving wordt er beter van doordat we nuttige stoffen uit voedsel, mest, slib en rioolwater gaan hergebruiken."

Ook geeft Atsma aan dat het ketenakkoord een winstpunt is voor het bedrijfsleven. "Het overschot aan fosfaat kan nu worden geëxporteerd."