AMSTERDAM – Minister Verhagen van E, L & I en en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu (I&M) hebben 57 Green Deals afgesloten met burgers, bedrijven en milieuorganisaties om groene economische groei mogelijk te maken.

Minister Verhagen licht de plannen toe in een exclusief interview met NUzakelijk.

De Green Deals zijn door de samenleving ingediend. “In totaal zijn er 200 ideeen via een speciale website bij ons binnengekomen”, legt Verhagen uit. “Daarvan waren 59 interessant genoeg om voor een green deal in aanmerking te laten komen.”

De rol van de overheid is bescheiden. Het biedt hulp door regels aan te passen en te bemiddelen tussen partijen met verschillende belangen. Er wordt geen geld gestoken in projecten, wel kan er op regional niveau bij fondsen worden aangeklopt.

Lees ook: 'Green Deal is gemiste kans'

“Ondernemers of burgers moeten zelf de projecten financieren en levensvatbaar laten worden”, zegt Verhagen. “Bedrijven en burgers zorgen dat het project van de grond komt, de overheid ruimt de belemmeringen uit de weg. Dat is de deal.”

De 59 Green Deals passen in de doe-het-zelf mentaliteit van het huidige kabinet. “De overheid moet duurzaamheid niet van bovenaf opleggen met allerlei verboden. Het heeft veel meer succes als mensen en bedrijven zelf zoveel mogelijk de ruimte krijgen voor eigen duurzame initiatieven.”

Een voorbeeld van een Green Deal is het streven van de Rotterdamse haven om een van de groenste havens ter wereld te worden. De overheid zorgt ervoor dat handelsbarrières en fiscale belemmeringen worden verminderd en dat wet- en regelgeving worden aangepast als dat nodig is.

Stroom

Een van de belangrijkste maatregelen, over groene stroom, lekte al eerder uit. De overheid bepaalt vanaf 2015 hoeveel van de stroom uit het stopcontact groen is. Dan gaat wetgeving in, op grond waarvan de overheid van jaar tot jaar dat percentage vaststelt.

De leveranciers zullen de hogere kosten van de duurzaam opgewekte energie verwerken in de prijs, maar zullen er vanwege de concurrentie alles aan doen om die zo laag mogelijk te houden. Dat moet leiden tot lagere kosten ten opzichte van subsidiëring.

Dit houdt in dat biomassa en windmolens op land de belangrijkste vormen van duurzame energie zijn in de komende jaren. Er zijn afspraken gemaakt om in kolencentrales meer biomassa in te zetten.

Ook zullen nieuwe locaties gevonden moeten worden voor windmolens op land en zal het verlenen van vergunningen soepeler moeten gaan. EnergieNed had ook graag gezien dat er concrete afspraken zouden worden gemaakt over windenergie op zee.

Site

Als het aan minister Verhagen ligt, worden er in de toekomst meerdere deals met burgers en bedrijven gesloten. “Daarom wordt eind 2011 de site Rijksoverheid.nl/greendeal weer opengesteld voor nieuwe ideeen.”

De Green Deal is naar verluidt op initiatief van Verhagens partij het CDA in het regeerakkoord opgenomen. De precieze uitwerking is lang onduidelijk geweest. Oppositiepartij GroenLinks heeft al aangegeven de Green Deal scherp onder de loep te nemen.

Dit gebeurt door de deals te testen aan de hand van een checklist met tien punten waarmee de ambities zijn af te meten.