AMSTERDAM - Scherp dalende prijzen, financiële verliezen en nog meer bedrijven die failliet zullen gaan worden het beeld van 2012, volgens onderzoeksbureau SolarBuzz.

Een gitzwart beeld, waarin alleen de financieel solide bedrijven zich staande zullen houden.

Solarbuzz verwacht dat prijzen van zonnemodules scherp gaan dalen in 2012. De fabrieksprijzen dalen al jaren met 33 procent. Voor het vierde kwartaal van 2011 wordt verwacht dat de kristallijne modules met achttien procent gaan dalen.

De prijsdalingen zijn het gevolg van een wereldwijde overproductie aan modules. Als er niet wordt ingegrepen, zorgt de overproductie voor een totale boedel van 22 gigawatt aan modules aan het einde van 2012. De verwachte vraag ligt dan op de helft van dit getal, rond de 11 gigawatt.

Keuze

Craig Stevens, directeur van Solarbuzz: “De industrie staat voor de keuze: gaan we het komende kwartaal bijproduceren of wachten ermee. Doordat het feed-in tarief in Duitsland waarschijnlijk begin 2012 met vijftien procent wordt gereduceerd, kan dit leiden tot een verdere overcapaciteit aan zonnepanelen”.

Solarbuzz verwacht dat het aanbod van zonnemodules in 2012 ten opzichte van 2011 met 50 procent toeneemt. Terwijl de vraag naar modules waarschijnlijk met 25 procent zal toenemen. Dit leidt volgens SolarBuzz ook tot een verdere prijsdaling van de dunnefilm modules.

Balans

Craig Stevens: “De huidige balans tussen vraag en aanbod is vergelijkbaar met 2010, dat destijds leidde tot scherpe prijsdalingen. Alleen het verschil is dat de marges nu al op een breekpunt zijn, waardoor we verwachten dat er meer bedrijven hun ambities moeten bijstellen of zelfs moeten stoppen”.

Solarbuzz denkt dat het terugschroeven van de productie met 11 gigawatt nodig is om ervoor te zorgen dat leveranciers dezelfde capaciteit hebben zoals is voorspeld voor het einde van dit jaar.