AMSTERDAM - Herman Wijffels, voormalig SER-lid en regeringsadviseur, heeft samen met andere prominente economen een platform opgericht voor een duurzame financiële sector.

"De financiële sector, de overheid en toezichthouders moeten meer werk maken van het stellen van fundamentele vragen en zoeken naar langeretermijnoplossingen", stellen de initiatiefnemers van het 'Sustainable Finance Lab'.

Wijffels, sinds 2009 hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan Universiteit Utrecht, stelt dat de financiële sector de laatste decennia "in toenemende mate maatschappelijk disfunctioneel" is gaan werken.

"Winst op korte termijn is ten koste gegaan van de stabiliteit van de sector en van een duurzame ontwikkeling van economie en samenleving."

Wijffels bedacht het 'Finance Lab' samen met collega-hoogleraar Klaas van Egmond en Peter Blom, directievoorziter van Triodos Bank. Andere prominente leden zijn onder meer de economen Harald Benink, Arnoud Boot, Arjo Klamer en Ewald Engelen.

Het platfom gaat 3 oktober officieel van start met een serie discussieavonden in Utrecht.