AMSTERDAM – Duurzaamheid verliest terrein op de agenda van het midden- en kleinbedrijf. Slechts 36 procent is van plan maatregelen te nemen om dit te stimuleren. In 2008 had 40 procent van de MKB’ers nog plannen in die richting.

Dat blijkt uit het International Business Report van Grant Thornton. De cijfers van het MKB staan in schril contrast met die van Nederlandse multinationals.

De belangrijkste reden om geen prioriteit te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is de economische crisis.

Profijt

“Toch leeft wel degelijk het besef dat investeren in duurzaamheid absoluut profijt kan opleveren. Want de ondernemingen die nu al voorbeelden kunnen laten zien van dergelijke toepassingen creëren een aanzienlijke voorsprong”, aldus de organisatie.

Opvallend is dat bedrijven in opkomende economieën eerder bereid zijn tot het nemen van maatschappelijk verantwoorde initiatieven, dan bedrijven in gevestigde economieën.

Zo geeft 60 procent van de bedrijven in Afrika en 59 procent van de ondernemingen in Azië/Pacific aan zich te bekommeren om het terugdringen van de eigen negatieve impact op het milieu. Bij bedrijven in de Europese Unie en in Noord-Amerika blijven die cijfers steken bij respectievelijk 30 procent en 27 procent.

Multinationals

Nederlandse multinationals zijn in tegenstelling tot het MKB wel fanatiek bezig met duurzaamheid.

In de Dow Jones Sustainability Index, een jaarlijkse ranglijst van de meeste duurzame ondernemingen ter wereld, zijn grote Nederlandse bedrijven al jaren goed vertegenwoordigd.

Het International Business Report is een jaarlijkse onderzoek onder ruim 11.000 ondernemingen verspreid over 39 landen.