DEN HAAG - In Nederland wordt 80 procent van het afval van huishoudens en bedrijven hergebruikt, maar volgens staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) kan dat beter.

Hij wil dat in 2015 83 procent van het afval wordt gerecycled. Dat blijkt uit zijn zogenoemde 'afvalbrief' die hij donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het streefpercentage moet leiden tot 1,5 tot 2 miljoen ton minder verbrandingsafval en 250.000 ton minder afval op de stortplaats. Door meer te recyclen en minder te storten hoeven steeds schaarser wordende primaire grondstoffen minder aangesproken te worden.

In de Nederlandse afvalsector gaat jaarlijks 6 miljard euro om en 30.000 mensen vinder er werk. ''Nederland is wereldwijd koploper als het gaat om afvalbeheer'', schetst Atsma.

Goud

''Ons afval is goud waard. In de afgelopen 10 jaar kende de recyclingsector een omzetgroei van 300 procent. Onze afvalsector behoort tot de meest innovatieve ter wereld. Die koploperpositie moeten we zien te behouden.''

Om het recyclingpercentage te verhogen wil de staatssecretaris innovatie en kennisuitwisseling stimuleren. Ook gaat hij de lijst met materialen die verboden zijn om te storten uitbreiden met 14 afvalstoffen, waaronder slak uit afvalverbrandingsinstallaties.

Wegenbouw

Dat materiaal kan volgens Atsma prima worden gebruikt in de wegenbouw en dat spaart kiezel en grind. Gemeenten moeten onderzoeken op welke wijze meer kleding en textiel kan worden ingezameld. Daarmee is 20 procent milieuwinst te boeken.

In de strijd tegen minder afval staat afvalpreventie voorop. ''Ik ben blij dat supermarkten vanaf eind 2011 stoppen met het verstrekken van gratis plastic tasjes bij de kassa’s.

Plastic tassen

En ook bij andere winkels gaan we kijken of de overvloed aan plastic tassen is terug te dringen'', aldus Atsma. Met uitgevers is overleg om met de plastic wikkels rond bladen te stoppen of deze te vervangen door een minder milieubelastend alternatief.

De autoriteiten zullen streng controleren op illegale uitvoer van afval naar bijvoorbeeld Afrika.