DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) heeft 1,9 miljoen euro gereserveerd voor innovatieve ideeën voor stallen die goed in het landschap passen en die het dierenwelzijn van de dieren die er worden gehouden sterk verbeteren.

De plannen passen in het kabinetsplan om te streven naar steeds meer duurzame veehouderij, waardoor de stal in 2015 een heel andere kan zijn dan de huidige. Bleker steunt bedrijven die nieuwe kennis willen omzetten in praktische toepassingen.

Uiterlijk en ligging van de duurzame stal moeten de toets der kritiek van kritische omwonenden en recreanten kunnen doorstaan. Zoals ook energie, milieu en de gezondheid van de dieren op het bedrijf worden meegewogen.

Plannen kunnen tot 1 november worden aangemeld bij Agenschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zalen, Landbouw en Innovatie (EL&I).