AMSTERDAM - Ruim een derde van de ondernemingen in het mkb werkt aan de ontwikkeling van duurzame producten of diensten.

Dat blijkt donderdag uit een rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het midden- en kleinbedrijf van onderzoeksbureau EIM.

In het industriële mkb is zelfs de helft van de ondernemingen bezig met ecologische innovaties. Naarmate bedrijven groter zijn, neemt het percentage toe.

Energiebesparing

Voor driekwart van de ondernemingen geldt dat zij vooral aandacht besteden aan energiebesparing, terwijl bijna twee derde werkt aan maatregelen om de milieubelasting te verminderen.

Grotere bedrijven blijken meer aandacht te besteden aan energiebesparing en milieu dan kleinere ondernemingen.

Ongeveer een derde van de mkb’ers stelt eisen aan hun leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Vooral in de horeca bestaat aandacht voor duurzaam inkopen. De financiële sector is daar aanmerkelijk minder mee bezig.