DELFT - Niet alle maatregelen van de Nederlandse overheid op de energiemarkt zijn gericht op het streven naar een duurzame energievoorziening. Dit is een van de conclusies van een woensdag gepresenteerd rapport van kennisinstituut Ecofys en onderzoeksbureau CE Delft.

Zo ging er in 2010 bij de productie van energie nog steeds meer overheidsgeld naar fossiele energiebronnen en kernenergie (1,4 miljard euro) dan naar hernieuwbare energiebronnen (1,3 miljard euro).

Het rapport stelt verder dat de overheid het eindgebruik van energie (gedomineerd door fossiele energie) vorig jaar steunde met 4,6 miljard euro, onder meer via belastingkortingen en vrijstellingen voor grootverbruikers van energie.

Energie

In totaal besteedde de overheid via 53 programma's 5,8 miljard euro uit de schatkist aan fossiele energie tegenover 1,5 miljard euro aan hernieuwbare energie.

''De belastingbetaler draagt dus bij aan de lagere eindgebruikersprijs voor fossiele brandstoffen en de prikkel om energie te besparen wordt minder'', aldus Martijn Blom van CE Delft.