DEN HAAG - Het kabinet scherpt de normen voor zuinige auto's met fiscale voordelen aan. Auto's moeten nóg zuiniger zijn om nog fiscale voordelen te krijgen.

Dat blijkt uit de zogenoemde Autobrief die staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) woensdag na overleg in de ministerraad naar de Kamer stuurt.

Doordat auto's steeds zuiniger en schoner worden, valt inmiddels al een op de drie nieuwverkochte auto's in een fiscaal gunstige categorie. Er wordt bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) of geen motorrijtuigenbelasting gerekend.

Belasting

Het kabinet ziet aankomen dat over vier jaar, als het zo doorgaat, 60 procent van de nieuwe auto's schoon en zuinig is en dus fiscale voordelen geniet. Zulk beleid is volgens Weekers niet effectief. Bovendien gaat er zo aanzienlijk minder belasting naar de schatkist.

Het kabinet wil daarom dat alleen de maximaal 12 procent meest zuinige auto's nog fiscale voordelen hebben. De meest aangescherpte normen gelden vanaf 1 juli volgend jaar, zodat de markt tijd heeft zich voor te bereiden.

2014

Ook in de toekomst blijft de categorie van meest zuinige auto's vrijgesteld van de bpm. De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor de allerschoonste categorie blijft gelden tot begin 2014, een jaar langer dan eerder toegezegd.

Bovag

Brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging laten woensdag weten dat zij vinden dat de plannen te veel op de korte termijn zijn gericht.

Zij menen dat het noodzakelijk is om ''een integrale visie op autobelastingen te formuleren'', zodat consument en branche ook voor de langere termijn weten waar ze aan toe zijn.

''Teleurstellend is het ontbreken van een middellange- en langetermijnvisie'', aldus de belangenbehartigers. Voor de korte termijn ligt de visie van Weekers in lijn met die van de brancheverenigingen.

Invoeringstermijn

Bovag en RAI zijn positief over de invoeringstermijnen die de autobranche worden gegund voor de nieuwe belastingregels. De meest aangescherpte normen gelden vanaf 1 juli volgend jaar, zodat de markt tijd heeft zich voor te bereiden. Andere maatregelen worden geleidelijk ingevoerd.

Het opheffen van een deel van de vrijstellingen in aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb) zal naar het oordeel van de organisaties leiden tot ''minder onnodige marktverstoring''.

Op dit moment valt ruim 30 procent van de nieuw verkochte auto’s onder één of andere belastingvrijstelling. Naar verwachting zal dat aandeel dalen naar 12 procent bpm-vrijgestelde auto’s.