DEN HAAG - De Nederlandse economie dreigt schade op te lopen door de internationale invoering van een norm om de uitstoot van zwavel door zeeschepen drastisch te beperken.

Dat stelt een aantal ondernemersorganisaties donderdag in een brandbrief aan de Tweede Kamer en minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Zij willen dat de minister zich internationaal sterk maakt om te voorkomen dat de strengere norm per 1 januari 2015 wordt ingevoerd voor de scheepvaart door het Kanaal en in de Noord- en Oostzee.

Ondertussen moet worden gewerkt aan een pakket compenserende maatregelen dat de invoering van de norm in de jaren na 2015 wel mogelijk maakt, vinden onder meer de verladersorganisatie EVO, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en de Rotterdamse ondernemersorganisatie Deltalinqs.

Laagzwavelige brandstof is veel duurder en dat brengt met zich mee dat de kostprijs van het vervoer over zee fors stijgt. Dat schaadt de concurrentiepositie van Noordwest-Europese rederijen.

De maatregel is ook schadelijk voor het milieu, beweren de organisaties, omdat het raffinageproces van zwavelarme gasolie meer uitstoot van CO2 oplevert dan van andere brandstoffen. Bovendien zullen verladers wegens de hogere kostprijs vaker gebruikmaken van het wegtransport.