DEN HAAG - Consumenten hechten er belang aan dat voedsel duurzaam is, ofwel dat de productie ervan eerlijk, diervriendelijk en met respect voor het milieu is verlopen.

Desalniettemin laten ze zich in de winkel vooral leiden door gewoontegedrag. Zo staan voor 85 procent van de consumenten waarden voorop die vooral het persoonlijk belang dienen, zoals gezondheid, smaak en prijs.

Dat blijkt uit de zogenoemde Voedselbalans, een studie die is uitgevoerd door het Landbouw-Economisch Instituut in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Momenteel ligt het totale marktaandeel van duurzaam voedsel op 2,5 procent.

Duurzaam

Aanbieders van voedsel, zoals producenten, voelen volgens de onderzoekers ''het momentum'' voor duurzaamheid in de samenleving. Volgens hen is duurzaam ''serious business'' geworden. Ze zien een rol voor zichzelf weggelegd in het stimuleren van duurzaam aankoopgedrag.

Toch blijkt duurzaamheid tot nu toe meer een agendapunt dan een actiepunt. In de praktijk heeft dierenwelzijn in de agenda van de aanbieders de minste prioriteit wat 'maatschappelijke voedselwaarden' betreft, terwijl die voor consumenten juist het belangrijkst zijn.

Consumenten

Voor consumenten is er weinig druk uit de sociale omgeving om voor duurzame producten te kiezen. Aanbieders, belangenorganisaties, de overheid en consumenten zelf kunnen de sociale norm beïnvloeden, stellen de onderzoekers, bijvoorbeeld door hoe ze zich profileren in de media. De ambitie van de overheid dat het marktaandeel duurzame producten met 15 procent stijgt, wordt ''bescheiden'' genoemd.

Voor de Voedselbalans zijn onder meer 3700 consumenten geënquêteerd en tweehonderd medewerkers, onder wie directeuren, van detailhandelorganisaties.

Omzet

Volgens het ministerie van Economische Zaken is de omzet behaald met de verkoop van duurzaam voedsel in Nederland vorig jaar met bijna 30 procent gestegen ten opzichte van 2009.

De groei van de omzet werd gemeten bij alle afzetkanalen, te weten supermarkten, consumptie buitenshuis en speciaalzaken.