AMSTERDAM - Als de Zuidvleugel, het zuidelijke gedeelte van de Randstad, economisch wil floreren moet het gebied aansluiting zoeken bij de duurzame economie. Dat blijkt vrijdag uit een adviesrapport van consultancy Roland Berger.

Volgens Roland Berger heeft het stedelijke gebied de potentie om uit te groeien tot "een van de economische topregio's van Europa". Het 'Bestuurlijk Platform Zuidvleugel', met daarin onder meer de provincie Zuid-Holland en de steden Rotterdam en Den Haag, gaf opdracht tot het onderzooek.

Ondanks een reeks "zeer krachtige internationale concurrerende secoren" staat de regio volgens het adviesbureau voor enorme uitdagingen om zijn economische positie te behouden en verder te versterken.

Grondstoffen

"Ontwikkelingen zoals de groeiende schaarste aan grondstoffen, de stijgende energieprijzen en de klimaatverandering zullen de transitie naar een economie gebaseerd op duurzame energie en biobased grondstoffen versnellen", aldus de opstellers van het rapport.

Veel bedrijven die zich bezighouden met energie en grondstoffen worden door deze ontwikkeling geraakt, maar de transitie naar een 'schone' economie schept volgens het adviesrapport ook grote kansen.

Wat de onderzoekers betreft gaan opkomende sectoren met hun kennis en expertise een belangrijke rol spelen in de vernieuwing van traditionele sectoren zoals Chemie, Energie, Greenports en Logistiek.

Cleantech

Nieuwe sectoren als Cleantech en Life Sciences zijn vaak op zoek naar kapitaal, massa en een markt om hun kennis te kapitaliseren. "Dat zijn zaken die traditionele sectoren op hun beurt kunnen bieden."

De bestuurders in het gebied moeten nu zorgen dat innovatie en verduurzaming ruim baan wordt geboden. Een actieprogramma 'Kiezen voor diversiteit' moet daar de komende periode vorm aan gaan geven.