DEN HAAG - Het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gedaald van 4,2 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010.

 Dit komt enerzijds door een toename van het totale verbruik van energie, anderzijds door de afname van het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer. Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag publiceerde.

Het totale verbruik steeg vorig jaar met 7 procent. Niet eerder is in ons land in één jaar zoveel energie verbruikt. De stijging van het totale energieverbruik is toe te schrijven aan de koude winter in 2010 en aan het economisch herstel.

Vervoer

In 2009 was vervoer, door het verbruik van biobrandstoffen, nog goed voor 18 procent van alle eindverbruik van hernieuwbare energie. In 2010 liep dat terug tot 11 procent. Het gaat daarbij vooral om het bijmengen van biobrandstoffen in gewone benzine en diesel.

Volgens het CBS mag uit de cijfers niet worden geconcludeerd dat leveranciers zich niet gehouden hebben aan de verplichting om steeds meer biobrandstof te mengen in gewone benzine en diesel, van 2 procent in 2007 tot 4 procent in 2010.

Biobrandstof

Zij hebben vorig jaar gebruikgemaakt van extra leveringen van biobrandstoffen uit voorgaande jaren. Ook tellen vanaf 2009 milieutechnisch goede biobrandstoffen dubbel. Bij gebruik van deze biobrandstoffen hoeven leveranciers minder biobrandstoffen te leveren om aan de verplichting te voldoen.

Vooral voor biodiesel is veel van deze dubbeltelling gebruikgemaakt. Dat verklaart waarom het verbruik van biodiesel vorig jaar terugliep en dat van biobenzine gelijk bleef.