AMSTERDAM - Onderzoekers aan de Stanford University hebben een interessante methode ontwikkeld voor het inzetten van zeewater bij het genereren van energie. Het onderzoeksinstituut maakt geen gebruik van de golfslag, maar van het zoutgehalte in de zee.

Het betrokken team heeft een nieuw type batterij gefabriceerd, die wordt opgeladen als er zout water overheen stroomt. Als zoet water in contact komt met het apparaat, kan de batterij ontladen. Het systeem van de onderzoekers is daarom geschikt voor een locatie waar zout en zoet water zich in elkaars nabijheid vinden, bijvoorbeeld bij de monding van een rivier.

De wetenschappers schrijven dat een zoetwaterstroming van 40 kubieke meter per seconde ongeveer 100 Megawatt op kan wekken. Wereldwijd zou dit ongeveer twee terawatt aan stroom opleveren, wat neerkomt op ongeveer 13 procent van het mondiale energieverbruik.

Zonne-energie

De onderzoekers opperen dat het systeem ook gebruikt kan worden voor het opslaan van zonne-energie. Met behulp van zonne-energie kan de apparatuur zoet water laten verdampen uit een zoutvoorraad, waardoor de batterij ontlaadt. In een demonstratie bewees het Stanford-team al dat het systeem werkt.

Er is nog niets bekend over toepassing van het systeem in de toekomst.