AMSTERDAM - Elektriciteitsproducent Nuon stopt voorlopig met de bouw van een centrale voor kolen en biomassa in de Eemshaven in Groningen.

De bouw van de gasgestookte centrale gaat wel door en zal eind 2012 klaar zijn. Dat hebben Nuon en meerdere milieuorganisaties afgesproken, meldden ze donderdag.

De milieuorganisaties, die zich al jaren verzetten tegen de komst van twee kolencentrales in de Eemshaven, hebben op hun beurt toegezegd dat zij alle juridische bezwaren tegen de bouw van de centrale van Nuon intrekken.

Daardoor kan het deel dat op aardgas draait over anderhalf jaar in gebruik worden genomen. RWE/Essent, dat ook een kolencentrale bouwt in de Eemshaven, houdt wel vast aan zijn plannen. Die procedures gaan dan ook door, aldus een woordvoerder van Greenpeace.

Twee delen

De centrale van Nuon bestaat uit twee delen. Op dit moment wordt het eerste deel gebouwd, dat uitsluitend op aardgas zal draaien.

De milieuorganisaties verwachten dat de voorwaarden waaraan Nuon is gebonden uiteindelijk zullen leiden tot definitief afstel van de bouw van het tweede gedeelte, de kolenvergasser. ''Daarmee is Essent het enige bedrijf dat nog een kolencentrale wil bouwen aan de rand van de Waddenzee'', aldus de organisaties.

De milieuorganisaties beschouwen kolencentrales als rampzalig voor het klimaat, de natuur en luchtkwaliteit in het Waddengebied. Volgens de woordvoerder van Greenpeace hebben juridische procedures en campagnes nu geleid tot een aantal duidelijke toezeggingen van Nuon.

CO2

Het besluit van Nuon om het kolengedeelte niet voor 2020 in bedrijf te nemen, valt samen met de recente discussie over CO2-afvang en -opslag, laat de elektriciteitsproducent in een reactie weten.

''Er is onvoldoende draagvlak voor deze techniek, met name voor onshore-opslag.'' Er wordt geen nieuwe kolengestookte capaciteit meer gebouwd zonder de mogelijkheid van afvang en opslag van het broeikasgas, aldus Nuon.

Als het kolengedeelte er toch komt, heeft Nuon toegezegd dat die centrale niet meer CO2 zal uitstoten dan een gasgestookte centrale. Dat is minder dan de helft van een gangbare kolencentrale.