PETTEN - Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie gedurende vier jaar wind meten op de Noordzee.

Dat moet gegevens opleveren die van belang zijn voor de bouw van windmolenparken in de gebieden die daarvoor zijn aangewezen in het Nationaal Waterplan.

Investeerders kunnen deze gegevens gebruiken voor het berekenen van toekomstige opbrengsten van de windmolenparken, aldus ECN.

Meetmast

Daarvoor huurt ECN een meetmast die energiebedrijf RWE dit najaar 75 kilometer buiten de kust van IJmuiden gaat bouwen. Daar worden sensoren geplaatst op hoogtes tussen de 30 en 100 meter en wordt de stroming van de zee gemeten.

De uitkomsten zullen ook gebruikt worden door het FLOW-consortium, waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken bij onderzoek naar windparken op zee.