SPAKENBURG - Afval als bron voor het produceren van groen ofwel duurzaam gas. De komende twee jaar komt er een vloedgolf aan nieuwe initiatieven op de markt om de gasproductie groener te maken.

Zo wordt de komende jaren gas gehaald uit papierpulp, suikerbieten en koeienstront. Dat bleek maandag tijdens de presentatie van de biovergistinginstallatie van A. van de Groep & Zn bv, importeur en exporteur van vis en visafval uit Spakenburg.

In dat laatste zag Arie van de Groep nieuwe handel, alsof het Hollandse nieuwe is. In gesloten tankwagens haalt hij overal in Nederland afval van voedingsmiddelen op en werpt dat in zijn vergistinginstallatie om er uiteindelijk gas uit te produceren voor het gastnetwerk van Stedin in Rotterdam.

Mest

Biogas komt vrij bij een biochemisch proces waarbij micro-organismen in een zuurstofvrije omgeving mest en biomassa omzetten in een brandbaar gas dat methaan en CO2 bevat. Daar krijgt Van de Groep 50 eurocent per kubieke meter voor.

Inmiddels levert het bedrijf 800 kubieke meter gas per uur, maar eigenaar Arie wil in rap tempo naar een productie van 1600 kubieke meter per uur. Dat betekent hij nu gemiddeld 3500 huishoudens continu van gas voorziet, maar dat hij binnen een paar jaar het dubbele aantal huishoudens gas wil leveren.

Waar hij vroeger moest betalen voor het verwerken van visafval, verdient hij er nu geld mee, al blijft de vishandel nog wel het meeste opbrengen, zegt hij.

Draagvlak

''Als je het uit afval haalt, is groen gas ook beter te verkopen en krijg je meer draagvlak. Als je eten moet produceren voor groen gas, zoals ze in Duitsland doen, is dat minder interessant'', vertelt Albert van der Molen, expert groen gas bij netbeheerder Stedin en voorzitter van de landelijke projectgroep Groen Gas.

In hoeverre het groene gas op den duur het gasgat in Slochteren moet dichten, is niet helemaal duidelijk.

Miljoen huishoudens

Pyter Hiemstra van Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie, stelt dat in 2020 het groene gas een miljoen huishoudens moet kunnen bedienen. Dat is ongeveer 4 procent van de Nederlandse aardgasproductie. De prognose is dat in 2050 de helft van de aardgasproductie in Nederland groen is.

Vermoedelijk dit jaar nog gaan tientallen Friese boeren over op het produceren van gas door koeienstront. Het gas wordt via een speciale leiding aangeboden aan Stedin. Zo gaat ook de Suikerunie het afval van zijn bieten gebruiken voor het produceren van gas.