NOORDOOSTPOLDER - Ondernemers uit het glastuinbouwgebied bij Ens willen een vergistingsinstallatie voor compost bouwen in de Noordoostpolder.

De warmte die vrijkomt uit het vergisten van gft-afval moet gebruikt worden in de glastuinbouw en levert financieel veel voordeel op, liet een woordvoerder van de provincie Flevoland woensdag weten.

Glastuinders maken al gebruik van warmte die afkomstig is van biomassa, maar daarbij gaat het vooral om dierlijk materiaal (mest). De glastuinders in Ens hebben berekend dat het rendement met vergisting van organisch materiaal veel hoger is.

Ook werd gekeken naar het verwerken van compost als bodemverbeteraar. Daaruit bleek dat de toevoeging van compost een opbrengstverhogend effect had. Samen met Wageningen UR willen de ondernemers verder onderzoek doen. Het Rijk heeft al subsidie toegewezen.