BRUSSEL - Verbetering van het milieu in Europa hoeft economische groei niet in de weg te staan. Indien Europa op de juiste manier wordt omgevormd tot een duurzame, groene economie, kan dat de welvaart en de sociale samenhang bevorderen.

Dat concludeert het Europees milieuagentschap EEA in een dinsdag gepresenteerd rapport over de toestand van het milieu in Europa.

Volgens het EEA blijft de wereldwijde vraag naar natuurlijke hulpbronnen voor voedsel, kleding en huisvesting toenemen. Dit zorgt voor steeds meer druk op ecosystemen, de economie en de sociale samenhang in Europa en daarbuiten.

Om een volledige omschakeling naar een groene economie mogelijk te maken, moet bij elke beslissing over productie, consumptie en internationale handel worden nagedacht over een efficiënter gebruik van hulpbronnen, aldus het milieuagentschap.

Nederland

Over de toestand van het milieu in Nederland schrijft de EEA dat de luchtkwaliteit in Nederland slechter is dan het Europese gemiddelde. Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy (D66) vindt dit zorgwekkend. Hij noemt het ook teleurstellend dat Nederland minder goed scoort dan in het verleden waar het gaat om het met elkaar verbinden van verschillende natuurgebieden.

Opvallend is verder dat meer dan 70 procent van de Nederlandse natuurgebieden dreigt te verzuren, waar dit gemiddeld slechts voor 11 procent van de gebieden in andere landen geldt.

40 procent van de veelvoorkomende diersoorten in Nederland wordt bedreigd.