AMSTERDAM - Het over een kam scheren van alle biobrandstoffen vertraagt de inburgering van 'goede', tweede generatie-biobrandstoffen die minder belastend zijn voor mens en klimaat. Dat betoogt Rob Voncken, directeur van het biomethanolbedrijf BioMCN.

Greenpeace waarschuwde deze maand voor een Europese richtlijn die het gebruik van biobrandstoffen zou moeten stimuleren. Dat kan volgens de milieuorganisatie leiden tot vernietiging van regenwoud en daardoor tot extra uitstoot van het broeikasgas CO2. In 2020 moet volgens de richtlijn 10 procent van alle benzine of diesel zijn vervangen door groene alternatieven.

BioMCN produceert jaarlijks 250 miljoen liter biomethanol, een goedje dat gemaakt wordt van organisch afval, en wil de komende jaren flink groeien.

Maïs

Deze 'tweede generatie'-biobrandstof is volgens Voncken echter het slachtoffer van de discussie over de meer milieuonvriendelijke eerste generatie, zoals brandstoffen op basis van maïs of tarwe. Die kosten, in tegenstelling tot het gebruik van plantaardig afval, extra landbouwgrond.

"Alles wordt over een kam geschoren", vult Voncken aan. "Het onderwerp biobrandstof is veel genuanceerder dan veel mensen denken, maar daar lees ik helemaal niets over."

De "eenzijdige berichtgeving" leidt volgens de directeur tot een afwachtende houding bij politiek en bedrijfsleven. Zo is Nederland tot nu toe het enige EU-land dat tweede generatie-biobrandstoffen dubbel telt bij de verplichte bijmenging van biobrandstof, waarbij een bepaald percentage van de benzine of diesel uit biobrandstof moet bestaan.

Derde generatie

Ondertussen is de derde generatie biobrandstoffen op komst. BioMCN stort zich daarbij op algen en een ander opmerkelijk ingrediënt: CO2. "CO2 is gewoon steenkool met zuurstof, een mooie grondstof", licht Voncken toe. Toekomstige CO2-opslagplekken zouden in de toekomst dus weleens afgetapt kunnen worden door zijn bedrijf.

Het in Delfzijl gevestigde BioMCN stevent dit jaar met 90 medewerkers af op een omzet van 100 miljoen euro. Die omzet wordt nu nog grotendeels gevormd door reguliere methanol, maar uiteindelijk moet de gehele 'output' van het bedrijf bestaan uit biomethanol en andere producten van plantaardige oorsprong zoals kunststoffen, lijmen en verf.