Vrijdag 12 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NVWA blijft extra controleren op illegale slacht rond Offerfeest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat ook dit jaar extra controleren op illegale slacht tijdens het Offerfeest (Ied-al-Adha), zegt de dienst tegen NU.nl. Een jaar eerder trof de NVWA in slechts twee gevallen illegale slacht aan. De dienst zei toen dat mensen "inmiddels weten dat slachten buiten een erkend slachthuis niet mag".
Door Afran Groenewoud

In Nederland moet een dier bewusteloos zijn voor de slacht. In vaktermen heet dat bedwelmd. Voor slachten volgens de joodse of islamitische rituelen geldt een uitzondering. Daarbij mag het dier onder voorwaarden zonder bedwelming worden geslacht.

Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen toegestaan in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA. Dit jaar mogen 45 slachthuizen dieren slachten tijdens het Offerfeest. Een jaar eerder waren dat er 47.

Als een slachthuis onbedwelmd slacht tijdens het Offerfeest, is er continu een toezichthouder van de NVWA bij het doden aanwezig. De NVWA controleert ook of elk dier uiterlijk veertig seconden na de halssnede alsnog wordt bedwelmd, tenzij door een gekwalificeerde medewerker van het slachthuis is vastgesteld dat het dier niet meer bij bewustzijn is.

Steeds minder dieren onverdoofd geslacht tijdens Offerfeest

Moslims over de hele wereld vieren ieder jaar het Offerfeest. Dit jaar begint het feest op 9 juli.

Tijdens het Offerfeest wordt per gezin een dier ritueel geslacht. Het aandeel dieren dat onbedwelmd wordt geslacht, daalt al jaren. Een NVWA-woordvoerder verwacht ook in 2022 een daling.

De NVWA-woordvoerder zegt toch extra te blijven controleren op illegale slacht, omdat tijdens het Offerfeest meer dieren zonder verdoving worden geslacht dan anders. Dat aantal is tussen 2019 en 2021 fors gedaald: van 56.000 naar 37.000. Ter vergelijking: volgens statistiekbureau CBS werden in 2021 in Nederland per dag 1,37 miljoen kuikens en ruim 47.000 varkens geslacht voor de vleesindustrie.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) zegt tegen NU.nl dat steeds meer Nederlandse moslims ervoor kiezen om in plaats van een dier te laten slachten een donatie te doen aan bijvoorbeeld mensen in het buitenland die minder te besteden hebben. Die donatie kan ook bestaan uit een ritueel geslacht dier.

Extra controle leverde in 2021 weinig op

De NVWA en politie controleerden ook in 2021 extra op illegale slacht rondom het feest. In slechts twee gevallen was er daadwerkelijk sprake van illegale slacht. Beide gevallen werden na externe meldingen geconstateerd in Gelderland, dus niet na eigen onderzoek door de NVWA.

"Het is goed nieuws dat we weinig gevallen van illegale slacht hebben aangetroffen", zei een NVWA-woordvoerder in 2021. "De mensen weten inmiddels dat slachten buiten een erkend slachthuis niet mag." Volgens de NVWA werden de regels rond dierenwelzijn goed nageleefd tijdens het Offerfeest van 2021.


Lees meer over:

DierenIslamBinnenland

Aanbevolen artikelen