Vrijdag 12 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Het gaat niet goed met de meeste vogelsoorten in steden en dorpen

De diversiteit aan vogels in steden en dorpen is de afgelopen jaren achteruitgegaan. Volgens statistiekbureau CBS is het aantal soorten in het zogenoemde stedelijke gebied tussen 2007 en 2020 met 6 procent gedaald.
Door NU.nl

Met name vogelsoorten die vaak in struiken nestelen, komen er minder vaak voor. Dat aantal daalde met 30 procent. Ook het aantal vogelsoorten die in het bos of park (-20 procent) en het open groen (-10 procent) leven, nam af.

Een belangrijke oorzaak van de afname van de vogelsoorten is het "verder volbouwen" van steden. Daardoor blijft er voor de vogels minder groen over in het stedelijk gebied. Ook soorten die over het algemeen goed in een stedelijke omgeving gedijen, zoals huismussen, spreeuwen en gierzwaluwen, zagen hun populatie met 10 procent afnemen.

De populatie van vogels die in of nabij het water of moerassen leven, nam juist toe. Gemiddeld groeiden die populaties sinds 2007 met 30 procent. Onder deze vogels vallen onder meer de krakeend en de grauwe gans.

Een bijzonder fenomeen is de toename van kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen in de steden. Aan de kust gaan ze als broedvogel juist achteruit door vossen en menselijke verstoring. Als alternatief hebben deze vogels veilige broedlocaties op daken in steden en dorpen gevonden. Ze trekken daarbij steeds verder het binnenland in.

Voor het onderzoek werd de ontwikkeling van in totaal 83 soorten vogels gevolgd.


Lees meer over:

VogelsNatuurstedenBinnenland

Aanbevolen artikelen