Op de Waddeneilanden zijn de afgelopen dagen tientallen dode bruinvissen aangespoeld. Vrijwilligers van de dierenambulance op Ameland hebben er bijna een dagtaak aan om alle meldingen aan te nemen en de dieren van het strand te ruimen, meldt SOS Dolfijn.

De volwassen bruinvissen spoelen sinds donderdag aan op de stranden aan de noordzijde van Vlieland, Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog. Vrijwel alle aangespoelde bruinvissen bevinden zich in staat van ontbinding, blijkt uit meldingen van Staatsbosbeheer Terschelling en Natuurmonumenten Schiermonnikoog.

Er staat al dagen een noordenwind waardoor dode dieren sneller naar de kust worden gedreven. Een dergelijk aantal gestrande bruinvissen binnen zo'n korte periode noemt SOS Dolfijn echter "ongekend". Om te achterhalen wat de oorzaak is van de plotselinge stijging van strandingen onder bruinvissen, is uitgebreid onderzoek nodig.

De bruinvis is een van de kleinste walvissoorten en komt veel voor in de Noordzee en de Waddenzee. De Universiteit Utrecht onderzoekt de aangespoelde bruinvissen.