Vrijdag 12 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Verdwenen gewaande waddenviltbij na dertig jaar teruggevonden op Texel

De zeer zeldzame waddenviltbij is weer gespot op Texel. Aangezien de bij sinds 1991 niet meer in Nederland was gezien, stond de bij al een poos op de Rode Lijst van soorten die uit Nederland zijn verdwenen, melden EIS Kenniscentrum Insecten en Staatsbosbeheer vrijdag op de website Nature Today.
Door NU.nl/ANP

De waddenviltbij is in heel Europa zeldzaam. Het dier komt alleen voor in de berggebieden van Centraal-Europa en op enkele plekken langs de kust van de Noordzee en de Oostzee.

In Nederland werd de waddenviltbij vroeger op meer Waddeneilanden en bij Callantsoog gezien, maar nu is Texel de enige plek waar hij nog rondvliegt.

Omdat de waddenviltbij nog maar in heel weinig leefgebieden voorkomt, is de Texelse bijenpopulatie volgens EIS van groot internationaal belang. Ook is het voor heel Europa belangrijk dat de soort niet verder achteruitgaat.

De provincie Noord-Holland wil het leefgebied van de bedreigde bijensoort op Texel nader laten onderzoeken, zodat het leefgebied optimaal beheerd kan worden.


Lees meer over:

DierenNatuurTexelBijenBinnenland

Aanbevolen artikelen