Onderzoekers van EIS Kenniscentrum Insecten hebben in juni vorig jaar in Haarlem een bijensoort aangetroffen die nog niet eerder in Nederland was waargenomen, meldt Nature Today maandag. Het gaat om de centauriebehangersbij (Megachile melanopyga).

Het is nog niet duidelijk of het dier zich definitief in Nederland heeft gevestigd of dat het waargenomen exemplaar per ongeluk in Nederland is terechtgekomen. De centauriebehangersbij nestelt zich namelijk in dood hout en kan ook met het vervoer van hout naar Nederland zijn gekomen.

De vondst is verrassend, omdat de bijensoort nog niet in Nederland was aangetroffen, schrijven de onderzoekers in Nature Today. De meest nabije vindplaatsen waren Zuid-Duitsland, Zwitserland en Midden-Frankrijk.

De Haarlemse centauriebehangersbij werd ontdekt in een "vrij onopvallende berm met veel houtige en bloeiende struiken". Opvallend aan deze bijensoort is dat het een iets grotere bij met geel-bruine banden op het achterlijf is.

Ook zeldzame locomotiefjes gezien

De centauriebehangersbij werd aangetroffen tijdens een inventarisatie die door de gemeente Haarlem is opgezet. Met dat monitoringsprogramma wordt de biodiversiteit in de gemeente in de gaten gehouden.

Naast de centauriebehangersbij trof EIS ook een tiental zeldzame locomotiefjes aan. Deze zeldzame veldsprinkhaan was tot dusver alleen in Zwolle en het Noord-Hollandse Santpoort gezien. De naam locomotief dankt de sprinkhaan aan het geluid dat de soort produceert: dat doet namelijk denken aan het geluid van een langzaam optrekkende stoomlocomotief.