Het maaien van bijvoorbeeld bermen en groenstroken op dijken en langs het spoor leidt zeker in juni en juli tot de dood van veel vlinders, laat De Vlinderstichting aan NU.nl weten. Toch is maaien ook in het vlinderhoogseizoen volgens de stichting noodzakelijk om het voortbestaan van vlindersoorten te garanderen.

"Ik zeg altijd: maaien is moorden. Maar het moet wel gebeuren", licht ecoloog Kars Veling van De Vlinderstichting toe. "Als je niet maait, dan worden de bloemen overwoekerd door andere planten en wordt het grasland een bos. Dan hebben de vlinders geen leefgebied meer en verdwijnen ze helemaal."

Volgens Veling is het niet erg dat er door het maaien veel vlinders doodgaan. "Als een vogel de helft van zijn jongen verliest, is dat verlies groot. Maar insecten houden rekening met enorme sterfte binnen hun populatie door enorm veel eitjes te leggen. Dat is in de evolutie zo gegroeid."

Veling waarschuwt wel dat niet alle bloemen in het leefgebied van vlinders in één keer weggemaaid moeten worden. Volgens de ecoloog is het belangrijk om bij iedere maaibeurt kleine stukken grasland met bloemen te laten staan.