Begin 2023 verandert de zogeheten Wet Dieren. De strengere regels die dan gaan gelden rond het aanlijnen van honden, in kooien houden van vee en vogels en het binnenhouden van katten, leidden de afgelopen week tot commotie onder (huis)diereneigenaren. Veel details ontbreken nog, maar hoogleraar dierenwelzijn Bas Rodenburg verwacht niet dat de overheid straks vaker bij baasjes op de stoep zal staan.

Wat verandert door de wijziging op de Wet Dieren?

  • De Partij voor de Dieren wilde via een wetswijziging een einde maken aan dieronvriendelijke stallen, kooien en ingrepen voor zowel vee als huisdieren.
  • De wetswijziging houdt in dat dieren zich per 1 januari 2023 niet meer hoeven aan te passen aan hun huisvesting.
  • De huisvesting moet straks ruimte bieden voor natuurlijk dierengedrag. Denk aan zwemwater voor een eend en vliegruimte voor een parkiet. Maar ook de hond niet de hele dag aan de lijn of de kat binnen.

"Het is niet realistisch om ervan uit te gaan dat de overheid dan achter de voordeur gaat handhaven op het welzijn van je huisdier", verwacht Rodenburg. Hij is de enige hoogleraar dierenwelzijn in Nederland en verbonden aan de Universiteit Utrecht.

"De wetswijziging gaat over alle dieren en dat zorgt voor verwarring. Maar voor particuliere dierenhouders zal op termijn niet veel veranderen."

Rodenburg denkt wel dat de aanpassing aan de Wet Dieren de overheid een extra middel geeft om bijvoorbeeld na een melding bij de dierenpolitie op te treden. Ook ziet hij meer verboden voor eigenaren om dieren te houden als een nieuwe mogelijkheid dankzij de wetswijziging.

"Misschien gaan baasjes wel meer nadenken over het welzijn van hun huisdier", hoopt Rodenburg. "Een eenzaam konijn in een hokje in de tuin: moet je dat wel willen?"

Rodenburg ziet dat dierenwinkels sinds een aantal jaar al meer doen aan dierenwelzijn en hun klanten beter voorlichten. "Ik hoop dat mensen mede door deze nieuwe wet beter gaan nadenken over de keuze om überhaupt een huisdier te nemen."

'Voor veehouders zal meer veranderen, maar geef ze de tijd'

Rodenburg denkt dat dankzij de wijziging aan de Wet Dieren wel een diervriendelijkere veehouderij zal ontstaan en noemt dat een goede ontwikkeling.

"Maar als je dan te snel wilt gaan, leidt dat op korte termijn juist tot slechter dierenwelzijn", waarschuwt Rodenburg. "Zo is het afknippen van varkensstaarten straks verboden. Maar de leefomgeving van de varkens moet daar wel op ingericht zijn. Als hij niet kan scharrelen, gaat hij zich vervelen en raakt hij gefrustreerd."

"Dat is nu juist de oorzaak van staartbijten, waardoor varkenshouders hebben besloten tot het preventief afknippen van varkensstaarten."

Veehouders moeten volgens Rodenburg de tijd krijgen om de leefomgeving van hun dieren aan te passen aan de nieuwe regels. De hoogleraar vindt de periode tot 2023 om hun bedrijfsvoering aan te passen erg kort.

"Sinds 2019 is het afknippen van kippensnavels verboden. Maar daar ging twintig jaar voorbereiding aan vooraf. Geef mensen ook bij de nieuwe Wet Dieren de kans om te veranderen."