Het Hoogheemraadschap van Delfland plaatst vanwege het naderende paasweekend alvast borden in de duinen en langs de stranden om bezoekers te waarschuwen voor de bastaardsatijnrups. De brandharen van deze rups kunnen tot gezondheidsklachten leiden.

De rupsen overwinteren in duindoornstruiken. Nu het al enkele dagen wat warmer is, kruipen ze vanuit de duinen naar het strand.

Dinsdag zijn nog geen rupsen gezien en het kan nog enkele weken duren voordat de dieren actief worden. Toch wil het hoogheemraadschap mensen met het oog op de verwachte paasdrukte alvast waarschuwen.

De bastaardsatijnrups heeft vorig voorjaar veel overlast veroorzaakt langs de kust. Deze winter zijn uit voorzorg nesten weggeknipt bij het in de duinen gelegen dorp Ter Heijde.

Brandharen van de rups kunnen leiden tot huidirritatie, oogklachten en benauwdheid. Het hoogheemraadschap adviseert iedereen de dieren niet aan te raken.