Het broedseizoen staat voor de deur. Dat betekent dat veel vogels de komende tijd op hun nesten zitten, ook op de grond. Gezien de 'coronadrukte' maken verschillende natuurorganisaties zich zorgen om de rust in de natuur. Daarom starten zij zondag een campagne om natuurbezoekers hierop te wijzen.

Boswachters van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat en LandschappenNL vragen mensen in een gezamenlijke actie om rekening te houden met kwetsbare dieren en respectvol om te gaan met de natuur. "Blijf op de paden, houd honden aan de lijn en laat geen afval achter", is het devies.

De lockdownmaatregelen in verband met de coronacrisis hebben gezorgd voor een sterke toename van bezoekers in onder meer bossen en parken. De natuurorganisaties juichen het toe dat mensen meer interesse hebben gekregen voor de Nederlandse natuur, maar willen hen ook wijzen op de kwetsbaarheid van de plekken. "Het is van belang dat bezoekers beseffen dat ze in het voorjaar de kraamkamer van Moeder Natuur betreden", zegt boswachter Ruben Vermeer bij Natuurmonumenten.

De kraamperiode van de vogels duurt formeel van 15 maart tot 15 juli, maar op sommige plekken is het nestelen al begonnen. Behalve bij vogels slaat de lentekolder ook toe bij zoogdieren. Zo staat het hele voorjaar in het teken van parende en barende dieren, maar ook van nieuwe en groeiende planten en bloemen.

Desondanks blijft de natuur gewoon open, benadrukken de organisaties. De meeste paden zijn zo aangelegd dat er voldoende ruimte voor de dieren overblijft om zich terug te trekken, stellen zij. Kwetsbare gebieden worden afgesloten in verband met het broedseizoen.

Om mensen te herinneren aan de geboorte-explosie hangen er vanaf deze week borden en spandoeken met de tekst "Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur".