Donderdag 19 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Populatie haaien en roggen met 71 procent afgenomen door overbevissing'

Het aantal haaien en roggen in oceanen is sinds 1970 met 71 procent afgenomen, zo berekenden onderzoekers in een woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature gepubliceerd onderzoek. Meer dan de helft van de 31 onderzochte soorten haaien en roggen blijkt daarnaast met uitsterven te worden bedreigd. Het team van internationale onderzoekers wijt dit volledig aan overbevissing.
Door NU.nl/Reuters

Voor het onderzoek analyseerden de wetenschappers data van de haaien- en roggenpopulatie in de Atlantische, Indische en Grote Oceaan in de periode van 1970 tot en met 2018. Ze zagen onder meer dat de populatie van de oceanische witpunthaai in die periode met zo'n 75 procent is afgenomen. De kortvinmakreelhaaipopulatie slonk met 40 procent.

De grote afname is volgens de onderzoekers volledig te wijten aan overbevissing. In het geanalyseerde tijdsbestek zagen de wetenschappers de druk van de visserij op de oceanen ook flink toenemen. Zo verdubbelde de langelijnvisserij, een vistechniek die berucht is om de grote hoeveelheid bijvangst.

Naast dat de haaien en roggen vaker als bijvangst werden gevangen, nam ook de gerichte vraag naar de dieren toe. De wetenschappers zagen de vraag naar bijvoorbeeld het vlees en de vinnen van de dieren in de onderzochte periode flink groeien.

'Internationale maatregelen nodig om populatie te herstellen'

De mate waarin de dieren zich voortplanten, kan al jarenlang niet opwegen tegen de mate waarin ze worden gevangen, concluderen de onderzoekers. Haaien en roggen produceren relatief weinig nakomelingen en groeien ook niet snel.

Daarom moeten volgens de onderzoekers op internationaal niveau maatregelen worden getroffen om de populatie te herstellen. Een oplossing is het verbieden van vissen op hotspots, waar veel haaien en roggen leven. Daarnaast zou moeten worden gekeken naar hoe de overlevingskans van de als bijvangst gevangen dieren kan worden vergroot.

Het is overigens niet de eerste keer dat wetenschappers aan de bel trekken over de situatie van de zeedieren. De wetenschappers zeggen met dit onderzoek voor het eerst al deze zorgen te hebben samengebracht in één groot internationaal onderzoek.

Aanbevolen artikelen