Een verbod op onverdoofd slachten zoals dat in Vlaanderen geldt, is niet in strijd met het Europees recht en evenmin met de vrijheid van religie, zo oordeelt het Europees Hof van Justitie donderdag.

De hoogste Europese rechter legt met deze uitspraak een eerder advies van de advocaat-generaal naast zich neer.

De hoge adviseur stelde in september juist dat EU-wetgeving ruimte biedt voor religieuze riten, ook al betekent dat in het geval van onverdoofd slachten dat het dier meer "pijn, spanning of lijden" te verduren heeft.

Het hof stelt nu echter dat inmenging door de overheid is ingegeven door een erkende doelstelling van algemeen belang in de EU, "namelijk het bevorderen van het dierenwelzijn".

Verschillende joodse en islamitische organisaties waren naar het Grondwettelijk Hof in België gestapt om het verbod in Vlaanderen, dat sinds 2019 van kracht is, van tafel te krijgen. Zij voeren aan dat hun religie slachten zonder verdoving voorschrijft.

In Nederland nog geen verbod

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is opgetogen over de uitspraak. "Wij schrijven vandaag geschiedenis. Dit betekent dat nu in heel Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten", twittert hij.

In Nederland is onverdoofd slachten voor religieuze doeleinden nog altijd toegestaan. De Raad van State oordeelde eerder dat een verbod hierop "een te vergaande aantasting van de vrijheid van godsdienst met zich meebrengt".