Woensdag 6 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Duizenden buizerds vulden in oktober Nederlandse hemel door 'correctietrek'

Tienduizenden buizerds hebben tussen 14 en 17 oktober tijdens hun trek naar het zuiden ook Nederland aangedaan. Volgens de Vogelbescherming hebben de vogels diverse records gebroken.
Door: NU.nl

Vogelspotters signaleren elk najaar weleens groepen van dertig of veertig buizerds. Maar groepen van honderd vogels of meer zijn uitzonderlijk, schrijft de organisatie dinsdag op de website Nature Today.

Tot halverwege deze maand dateerde het grootste aantal in Nederland waargenomen buizerds van 16 oktober 2010, toen Nederlandse amateurornithologen 1.075 vogels op één telpost turfden.

Op 14 oktober werd het record gebroken en een dag later opnieuw. De recordhouder is de Twente plaats Losser, waar in één etmaal 1.793 buizerds werden geteld.

Een zwerm van ruim 1.200 buizerds trok over de Wadden

In totaal braken negen Nederlandse telposten in die week hun eigen dagrecord. Het is mogelijk dat sommige posten dezelfde exemplaren hebben waargenomen, erkent de Vogelbescherming. Maar toch spreekt de club van experts van "on-Nederlandse toestanden".

De grootste zwerm werd op 17 oktober waargenomen, toen meer dan 1.200 buizerds vanaf Den Helder via de eilanden Texel, Terschelling en Ameland naar de wal vlogen en daarna verder zuidwaarts vlogen.

Het ging om een 'correctietrek', vogels waren afgedwaald

De Vogelbescherming spreekt van een "correctietrek". Buizerds trekken in het najaar van het noorden naar het zuiden, omdat er 's winters in bijvoorbeeld Scandinavië geen voedsel is. De vogels zijn hierbij afhankelijk van de weersomstandigheden; zij maken bijvoorbeeld gebruik van warme lucht om te zweven en rugwind om vaart te maken.

Over het algemeen proberen buizerds zoveel mogelijk rechtstreeks naar het zuiden te vliegen. Maar door een sterke noordoostelijke stroming dreven de vogels en masse af richting Nederland. Pas ter hoogte van de Noordzee beseften de dieren dat ze anders moesten vliegen en corrigeerden zij hun koers richting het zuiden van Duitsland.

Het is sowieso een interessante maand voor Nederlandse vogelaars. Op Texel werd afgelopen weekend voor het eerst een zeldzame zwartkopzanger gesignaleerd, die in één ruk vanuit Noord-Amerika naar Europa is gevlogen. Vanwege deze ontdekking werd het Waddeneiland overspoeld door amateurornithologen.

Aanbevolen artikelen