De gestreepte waterroofkever is voor het eerst sinds 1950 waargenomen in Drenthe. Een onderzoeker van EIS Kenniscentrum Insecten vond recent ten oosten van natuurgebied De Onlanden per toeval een mannetjeskever.

Het betreft de eerste vangst van deze zeldzame en Europees beschermde waterroofkever in de provincie sinds 1950, meldt Nature Today maandag.

De gestreepte waterroofkever is een van de ruim honderd soorten waterroofkevers in Nederland. Onder het grote publiek is daarvan de geelgerande waterroofkever het bekendst.

De 1,5 centimeter grote kever kwam tot in eerste helft van de twintigste eeuw verspreid over Nederland voor, maar verdween gaandeweg vrijwel overal van de zandgronden, uit het rivierengebied en uit het veenweidegebied. Ook in landen als het Verenigd Koninkrijk en België wordt de soort als uitgestorven beschouwd.

Vanwege de sterke achteruitgang in heel Europa is de soort in 1992 opgenomen in de zwaarste beschermingscategorieën van de Europese Habitatrichtlijn.

Onduidelijk of het dier is teruggekomen of er al was

Het is niet geheel duidelijk of de vangst in het Omgelegde Eelderdiep een nieuwe vestiging betreft of dat de soort langdurig over het hoofd is gezien. Mogelijk heeft het water- en oeverbeheer, in combinatie met veranderd landgebruik, ervoor gezorgd dat de gestreepte waterroofkever zich opnieuw in het gebied kon vestigen.

Het is echter niet uitgesloten dat de soort zich daar al die tijd heeft weten te handhaven. Vrijwel alle meldingen uit Drenthe en Groningen zijn afkomstig uit het Zuidlaardermeergebied, waar de keversoort ook in Drenthe in 1950 voor het laatst gevangen is. Aan de Groningse zijde is de soort nog in 1976 gevangen.