Nederland is twee bijensoorten rijker. In de Herbertusbossen in Brabant werd eind april een tweecellige zandbij aangetroffen en Limburg zijn in mei exemplaren van de zwartbuikbehangersbij gesignaleerd. Dat meldt de website Nature Today, die dit soort gegevens bijhoudt.

De beide bijensoorten waren wel al gezien in buurlanden als Duitsland en België, maar waren nog nooit in Nederland geobserveerd.

Dat de tweecellige zandbij inmiddels in Nederland te vinden is, kan opmerkelijk worden genoemd. Het diertje komt oorspronkelijk vooral voor in Noord-Afrika en Zuid-Europa. De laatste jaren rukken dat soort mediterrane insecten verder op naar het noorden doordat de gemiddelde temperaturen op aarde stijgen.

Het is niet duidelijk waarom de zwartbuikbehangersbij naar Nederland is getogen. Deze soort wordt over het algemeen voornamelijk in gebergten aangetroffen. De behangersbij knipt met zijn kaken stukjes blad uit planten en behangt daarmee zijn nest.