Bij de jaarlijkse Voorjaars Vleermuistuintelling is de dwergvleermuis het vaakst gezien in Nederlandse tuinen. Dat meldt de Zoogdiervereniging donderdag in een persbericht. De vleermuissoort werd gemiddeld ongeveer drie keer per deelnemende tuin gezien. Ook bij eerdere tellingen stond deze soort bovenaan.

Ruim 492 mensen namen deel aan de telling, die afgelopen weekend plaatsvond. Dit jaar deden tweehonderd meer mensen mee dan vorig jaar. Samen deden de participanten 2.668 waarnemingen. In 77 procent van deelnemende tuinen werd één soort gezien en dat was meestal een dwergvleermuis. In Nederland komen drie soorten dwergvleermuizen voor.

In 12 procent van de deelnemende tuinen werden ook nog maximaal drie andere soorten geteld. In 11 procent van de tuinen werd geen enkele vleermuis gespot.

Op de tweede plaats van het gemiddeld aantal waarnemingen staat 'Vleermuis onbekend'. Hierbij werd dan wel een soort gezien, maar wist de spotter niet welke. Op plaats drie staat de rosse vleermuis, op vier komt de watervleermuis en op vijf de grootoorvleermuis. Dit is dezelfde volgorde als de voorjaarstelling van 2019.

Op 29 en 30 augustus vindt de Najaars Vleermuistuintelling plaats. De telling wordt georganiseerd door de Zoogdiervereniging, in samenwerking met Jaarrond Tuintelling.nl en het initiatief wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Zorgen onterecht: 'Vleermuis draagt niet meer virussen dan kat'
239
Zorgen onterecht: 'Vleermuis draagt niet meer virussen dan kat'