Vrijdag 20 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Onderzoek: Afname van aantal insecten minder zorgwekkend dan gedacht

De afname van de wereldwijde insectenstand lijkt minder groot dan gedacht, blijkt donderdag uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Science.
Door NU.nl

Duitse en Nederlandse onderzoekers kwamen in 2017 tot de conclusie dat de insectenstand in natuurgebieden in 27 jaar tijd met 75 procent was afgenomen. Naar aanleiding van onder meer dit onderzoek leek er een reële dreiging dat insecten uit zouden kunnen sterven.

Bij die conclusies werden veel vraagtekens geplaatst. Om meer duidelijk te krijgen, werd er een nieuw onderzoek uitgevoerd door een internationale groep onderzoekers van het Duitse centrum voor integraal biodiversiteitsonderzoek (iDiv), de Universität Leipzig en de Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

De studie werd geleid door de Nederlander Roel van Klink. Het onderzoek vergeleek 166 uitgebreide onderzoeken over insectenpopulaties op zeventienhonderd verschillende plekken op de wereld.

De wetenschappers concluderen dat er inderdaad sprake is van een wereldwijde afname van de hoeveelheid insecten op land, maar dat die minder snel plaatsvindt dan uit het vorige onderzoek bleek. Het onderzoek voorspelt een daling van 0,9 procent per jaar, ongeveer drie keer langzamer. Over de laatste dertig jaar zou er sprake zijn van een afname van 24 procent.

Het aantal insecten dat in zoet water leeft, nam volgens het onderzoek juist toe, met ongeveer 1 procent per jaar.

Daling is alsnog zorgwekkend

Toch waarschuwen de wetenschappers dat ook een daling van 0,9 procent per jaar zorgwekkend is. Insecten zijn belangrijk voor onder meer ecosystemen; zo bestuiven ze planten en bloemen en dienen ze als voedsel voor andere dieren.

Uit het onderzoek komen ook belangrijke regionale verschillen naar voren. Het aantal insecten loopt voornamelijk in Europa en Noord-Amerika terug. In Noord-Amerika is daar al langer sprake van, maar verloopt de afname langzaam. In Europa is de daling pas recentelijk begonnen, maar verloopt die wel sneller.

Er is weinig bekend over de oorzaak van de afname. Mogelijk speelt het verdwijnen van het leefgebied van insecten door onder meer verstedelijking en landbouw een rol.

Aanbevolen artikelen