Dinsdag 27 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Dolfijn zwemt sinds maandagmiddag in haven van Harlingen

Een gewone dolfijn zwemt sinds maandagmiddag in de haven van Harlingen. Deze diersoort leeft doorgaans in groepen en wordt slechts zelden in Nederlandse wateren waargenomen, meldt SOS Dolfijn dinsdag.
Door NU.nl

Hulpverleners van het opvang- en kenniscentrum zijn in de Friese plaats om het dier te monitoren en indien mogelijk in te grijpen. Ze melden dat de dolfijn actief rondzwemt en soms ook lijkt te jagen.

Op dit moment is SOS Dolfijn niet van plan om het volwassen dier te vangen en elders uit te zetten. Het centrum denkt namelijk dat de dolfijn zonder hulp de weg terug naar open zee kan vinden, omdat het dier in een grote open haven zwemt.

Daarnaast is het "zeer moeilijk" om een actief zwemmende dolfijn in de haven van Harlingen te vangen. Het centrum spreekt van een grote kans op verwondingen of zelfs erger. "Ook opjagen met boten richting de havenmonding levert meer problemen op dan goeds."

Er wordt wel gezegd dat de drukke haven geen goede plek is voor een dolfijn en dat het niet duidelijk is of er genoeg voedsel is.

Oproep om niet naar haven te komen

SOS Dolfijn en de gemeente Harlingen roepen belangstellenden met klem op niet naar de haven te komen in verband met het coronavirus. "We kunnen verspreiding van het virus alleen met zijn allen tegengaan", benadrukt de gemeente.

"Daarnaast is de dolfijn gebaat bij rust", meldt de Friese gemeente. "Toeloop van mensen verkleint de overlevingskansen van de dolfijn enorm."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.

Lees meer over:

OpmerkelijkDierenHarlingen

Aanbevolen artikelen