De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt per 1 december strenger op tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Vanaf dat moment worden eerder sancties opgelegd en minder waarschuwingen uitgedeeld, aldus de toezichthouder vrijdag.

In het nieuwe beleid is ook vastgelegd dat overtredingen drie jaar blijven staan. Als vervoerders of slachthuizen binnen die periode opnieuw in de fout gaan, wordt dat door de NVWA gezien als herhaalde overtredingen en dus zwaarder bestraft.

De NVWA benadrukt dat er niks verandert aan de wettelijke regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Het nieuwe beleid richt zich op de manier waarop wordt omgegaan met overtredingen. Zo kunnen veelplegers via een maatwerkaanpak onder verscherpt toezicht worden geplaatst.

De zwaarte van de sancties die de inspecteurs kunnen opleggen, is afhankelijk van de mate van aantasting van het dierenwelzijn, aldus de NVWA. Naast boetes kan de toezichthouder ook andere sancties opleggen, bijvoorbeeld een dwangsom, een verbod tot het verrichten van bepaalde activiteiten of ingrijpen in het dodingsproces.

Het beleid is aangescherpt na groot ongenoegen in de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken. Zo bleek halverwege september nog dat het toezicht op slachthuizen in het noorden van Nederland tekortschiet.