Vrijdag 1 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Staatsbosbeheer moet nog 1.035 herten afschieten bij Oostvaardersplassen

Uit helikoptertellingen blijkt donderdag dat er nog 1.525 edelherten in de Oostvaardersplassen rondlopen. Daarmee moet Staatsbosbeheer nog 1.035 herten afschieten om het doel van 490 dieren in het gebied te bereiken. Staatsbosbeheer verwacht niet dat doel voor januari 2020 te halen.
Door: NU.nl

In juli 2018 besloten de Provinciale Staten van Flevoland dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen omlaag moest worden gebracht. In totaal heeft Staatsbosbeheer tussen oktober 2018 en oktober 2019 1.785 edelherten afgeschoten. Tijdens het broedseizoen en de bronst van de edelherten werden er geen dieren afgeschoten, waardoor er een natuurlijke aanwas van nieuwe dieren was.

Ook het aantal konikpaarden is afgenomen van 610 paarden in oktober 2018 naar 490 paarden in oktober 2019. Daarmee is bijna het doel van Staatsbosbeheer bereikt om het aantal paarden in het gebied terug te brengen naar 450. De konikpaarden die weg moesten uit het gebied zijn overgeplaatst naar andere natuurgebieden, onder andere in Spanje en Wit-Rusland.

Op 1 november 2019 wordt het afschieten van edelherten weer hervat tot 15 maart 2020.

Bezwaren dierenwelzijnsorganisaties 12 november behandeld

Het afschieten van de edelherten in de Oostvaardersplassen leidde tot veel maatschappelijke onrust. Verschillende dierenwelzijnsorganisaties spanden een rechtszaak aan om te voorkomen dat de herten zouden worden afgeschoten. Een spoedprocedure zorgde er echter voor dat de rechter in november 2018 besloot dat het afschieten toch door mocht gaan.

Op 12 november 2019 worden de bezwaren die de dierenwelzijnsorganisaties hebben tegen de spoedprocedure behandeld.

Nieuwsbrief

Aanbevolen artikelen