De spreeuw is dit jaar opnieuw het vaakst geregistreerd tijdens de jaarlijkse vogeltelling, meldt Vogelbescherming Nederland. Vogelaars hebben zaterdag minstens 566.813 vogels van 208 verschillende soorten geteld.

De telling vindt elk jaar in oktober plaats, omdat de vogeltrek dan goed op gang is gekomen. Volgens Vogelbescherming Nederland waren de vogels goed te zien vanwege het heldere weer.

Met maar liefst 159.905 spreeuwen is deze vogelsoort veruit het meest geregistreerd. De meeste zijn afkomstig uit Scandinavië en Oost-Europa. De kolgans staat op de tweede plek met 69.497 registraties. De laatste plek in de top drie is voor de vink, die in totaal 54.344 keer is waargenomen.

De organisatie meldt dat de gaai dit jaar met 14.331 tellingen opvallend vaak is gezien. "Dit jaar is sprake van een invasiejaar van gaaien, het gevolg van een goed broedseizoen in het noorden en oosten van Europa in combinatie met weinig voedsel daar."

In de duinen van Den Haag is de zeldzaamste soort van de dag waargenomen: de blauwstaart. Deze zangvogel met blauwe veren leeft doorgaans niet in Nederland.

De tien meest getelde vogelsoorten

  • Spreeuw: 159.905
  • Kolgans: 69.497
  • Vink: 54.344
  • Sijs: 47.026
  • Zanglijster: 31.922
  • Kokmeeuw: 21.920
  • Graspieper: 19.081
  • Koperwiek: 16.848
  • Grauwe gans: 15.533
  • Gaai: 14.331