Maandag 8 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Nederlandse zeearenden voor het eerst uitgerust met gps-zender

De Werkgroep Zeearend Nederland heeft voor het eerst vier jonge zeearenden in Nederland uitgerust met een gps-zender. Zo kunnen de vogels nauwkeurig gevolgd worden als ze zijn uitgevlogen.
Door NU.nl

Er is nauwelijks iets bekend over hoe de zeearenden hun puberjaren doorbrengen.

De werkgroep vraagt zich af hoe de zeearenden hun nieuwe leefgebied vinden en welke risico's ze onderweg lopen. Tussen het uitvliegen en het bouwen van een eigen nest zit ongeveer drie tot vijf jaar. Veel over die periode is nog onduidelijk.

"Uit het buitenland is bekend dat zeearenden het risico lopen slachtoffer te worden van windturbines. Dat is een punt van zorg, want er komen komende jaren nog een flink aantal windparken bij. Hoe kunnen we rekening houden met zeearenden bij de aanleg?"

De werkgroep heeft met onder meer Sovon Vogelonderzoek Nederland en Wageningen Environmental Research samengewerkt. Op het moment dat de vogels uitvliegen, kan iedereen de routes op de website van de werkgroep volgen.

De zeearend was eerst alleen een 'wintergast' in Nederland, maar sinds 2006 broedt de vogel hier ook. Eerder is door de werkgroep al vastgesteld dat er dit jaar ten minste veertien zeearenden op Nederlandse bodem zijn geboren.


Lees meer over:

Dieren

Aanbevolen artikelen