Volgens de Amerikaanse oceaan- en klimaatautoriteit NOAA zijn tussen januari en eind mei zo'n zeventig dode grijze walvissen aangespoeld op de Amerikaanse westkust. Dit is het hoogste aantal sinds 2000.

De biologen zijn een onderzoek gestart naar de oorzaken van deze "ongewone sterfte" op de stranden van de staten Californië, Oregon, Washington en Alaska.

Mogelijke doodsoorzaken die genoemd worden, zijn ondervoeding en botsingen met schepen. Volgens de biologen zijn veel walvissen in een verzwakte staat, wat in verband kan worden gebracht met slechtere voedselbronnen in de Arctische wateren.

De zoogdieren voeden zich met vlokreeften en andere kleine zeedieren. De wetenschappers willen onder meer de effecten van de opwarming van de zee op de voedselvoorziening onderzoeken.

Grijze walvissen (Eschrichtius robustus) leven nu alleen nog maar in de Stille Oceaan, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een populatie in het westen en in het oosten van de Stille Oceaan.

De Oost-Pacifische populatie overwintert voor de kusten van Californië en Mexico en brengt de zomer door in de voedselrijke Golf van Alaska. De totale populatie wordt momenteel geschat op 27.000 dieren.