In België is een wolf gezien die tot de soort behoort die oorspronkelijk in Italië leeft, meldt het Belgische Wereldnatuurfonds. De drie andere wolven die in België leven, zijn afkomstig uit Polen. Het is bijzonder dat de twee 'subsoorten' in hetzelfde gebied rondlopen; volgens Glenn Lelieveld, woordvoerder van Wolven in Nederland, is het "magnifiek" dat de soort in België is waargenomen.

Dat de wolf tot de familie van oorspronkelijk uit Italië afkomstige grijze wolven behoort, blijkt uit DNA-analyse, meldt het Belgische Wereldnatuurfonds. Het dier is dicht bij Neufchâteau in Zuidoost-België waargenomen.

"Het is een van de weinige keren dat het gebeurt dat de subsoorten van de wolf in hetzelfde gebied rondlopen", zegt Lelieveld. "Een jaar geleden werden er pups geboren in Beieren (Duitsland, red.) uit zo'n kruising, maar daarvoor was het, voor zover wij weten, eeuwen geleden dat die soorten zich mengden."

De Italiaanse en Poolse grijze wolf zijn niet de enige soorten die in Europa voorkomen. Zo zijn er ook Scandinavische, Iberische en Baltische populaties. Volgens Wolven in Nederland gebeurt het maar zelden dat de verschillende soorten elkaar ontmoeten. "In theorie kan dat, bijvoorbeeld door de Alpen over te steken. Maar het gebeurt bijna nooit. Daarom is het ook zo bijzonder dat de Italiaanse wolf in België is gezien."

'Kan zijn dat het dier naar Nederland trekt'

Of de Italiaanse wolf al in contact is gekomen met de Poolse wolven, is niet bekend. Het dier heeft zich nog niet gevestigd in België; daarvoor moet het eerst zes maanden in hetzelfde gebied leven. "Het zou dus ook kunnen dat het dier niet in België blijft, maar verder trekt naar Nederland of Duitsland", legt Lelieveld uit.

Het zou volgens hem positief zijn als de subsoorten van de Europese grijze wolf zich met elkaar mengen. "Dat is goed voor de uitwisseling van genen. Inteelt kan in populaties altijd een rol spelen, en op deze manier kan dat worden voorkomen."

'Komst meerdere wolven gaat ecosysteem Veluwe veranderen'
165
'Komst meerdere wolven gaat ecosysteem Veluwe veranderen'

In Nederland heeft zich één wolf officieel gevestigd

In Nederland heeft zich op dit moment één wolf gevestigd. Het vrouwtje leeft in het noordelijke deel van de Veluwe, maar heeft ook gezelschap van een mannetje, dat nog geen zes maanden in het gebied leeft en zich dus nog niet officieel gevestigd heeft.

Ook leeft er een vrouwtje wat zuidelijker op de Veluwe. Dat dier is al een half jaar op de Veluwe, maar DNA-onderzoek moet binnenkort uitwijzen of er officieel van vestiging kan worden gesproken.

In België hebben zich drie wolven gevestigd. Twee daarvan vormen een paar en het vrouwtje is drachtig. Beide wolven hebben ook enige tijd door Nederland gelopen, maar verkozen uiteindelijk een militair oefenterrein in België als leefgebied.